ΛΟΥΜΕΝ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

GO BACK
1
2

ΛΟΥΜΕΝ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 1MW.

ΠΟΛΗ

ΓΑΛΛΙΚΟΣ 2

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΥ

1ΜW

ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2019