41 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ

GO BACK

41 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ

29 December 2020

Η ZILLION στα πλαίσια της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με τη ΔΕΗ, για το έργο "Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, θέση σε λειτουργία και προγραμματισμένη συντήρηση 41 φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 1 x 22kW AC".

Πρόκειται για μια συνεργασία που σηματοδοτείται από τη δυναμική είσοδο της ΔΕΗ στην ηλεκτροκίνηση, με την τοποθέτηση των πρώτων σταθμών φόρτισης σε κομβικά σημεία πόλεων, για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης και την ευρεία διάδοση Ηλεκτρικών Οχημάτων στη χώρα.

NEWS BACKGROUND