ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

GO BACK
Αντλίες

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 300ΚW

ΠΟΛΗ

 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΥ

300ΚW

ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2022