ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.

GO BACK

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

07 November 2019

Η ΖΙLLION ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχυς 40ΚW σε δύο σχολεία και δύο κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου συμβάλλοντας στην πρώτη ολοκληρωμένη “πράσινη” εγκατάσταση του Δήμου.

NEWS BACKGROUND