ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ABOUT US BACKGROUND

ΜΕ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ZILLION εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της τα εξής συστήματα πιστοποίησης:

  • Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015
  • Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
  • Yγείας και ασφάλειας στην εργασία ΟHSAS 18001:2007
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ