ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

FWTOVOLTAIKA BACKROUND
ICON ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η ZILLION παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και αναμένει τη διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε υφιστάμενες και σε νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ZILLION έχει ήδη ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση των πλέον σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας τεχνολογίας Li-on, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε εγκαταστάσεις που έχουν προεπιλεχθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (κατοικία, βιομηχανία, γραφεία κτλ).

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ