ΟΙΚΙΑΚΑ

HLIOTHERMIKA BACKGROUND
ICON ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ

Ένας τυπικός ηλιακός θερμοσίφωνας παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες (είτε επίπεδους επιλεκτικούς είτε σωλήνες κενού), ένα δοχείο αποθήκευσης του θερμού νερού και σωληνώσεις. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από τον ηλιακό συλλέκτη και η συλλεγόμενη θερμότητα μεταφέρεται στο δοχείο αποθήκευσης. Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κτιρίου, με νότιο προσανατολισμό και κλίση 30°-60° ως προς τον ορίζοντα, ώστε να μεγιστοποιηθεί το ποσό της ακτινοβολίας που συλλέγεται ετησίως.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ελκυστική επιλογή γιατί προσφέρει εξοικονόμηση στον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος, άνεση (χάρη στην άμεση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης), ελάχιστο ετήσιο κόστος συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ