ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

THERMANSI BACKGROUND
ICON ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η ZILLION έχει εγκαταστήσει πολλές αντλίες θερμότητας τόσο σε οικιακές, όσο και βιομηχανικές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης, το οποίο χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, το χαμηλό κόστος συντήρησης και την ευκολία εγκατάστασης, αποτελεί την ιδανική επιλογή στις περισσότερες εφαρμογές.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ