ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

THERMANSI BACKGROUND
ICON ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η χρήση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η ZILLION είναι παρούσα στις εγκαταστάσεις καύσης φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Οι εκπομπές ρύπων σε σχέση με άλλα καύσιμα όπως το πετρέλαιο είναι μικρότερες, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η προμήθεια και εγκατάσταση συνοδεύονται πάντα από τις απαραίτητες μελέτες για την σύνδεσή τους με το δίκτυο κοινής ωφέλειας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ