ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

THERMANSI BACKGROUND
ICON ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το 2015 τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή η νέα  ευρωπαϊκή οδηγία  Ecodesign, σύμφωνα με την οποία, όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (ErP - Energy related Products) θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ετικέτα ενεργειακής απόδοσης και να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές ρύπων και άλλα κριτήρια. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών ρύπων που ορίζονται στην οδηγία ειδικά για τους λέβητες πετρελαίου και αερίου, είναι τέτοιες που οι κοινοί συμβατικοί λέβητες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα δεν μπορούν να επιτύχουν.  

Οι λέβητες συμπύκνωσης έχουν αντικαταστήσει πλήρως τους κοινούς συμβατικούς λέβητες. Η βασική τους διαφορά είναι ότι οι λέβητες συμπύκνωσης μπορούν και εκμεταλλεύονται την ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στα ζεστά καυσαέρια, πριν τα αποβάλλουν στο περιβάλλον σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Για να επιτευχθεί αυτό, ένας εναλλάκτης θερμότητας καυσαερίων – νερού τοποθετείται στην έξοδο του λέβητα.  Η θερμότητα των ζεστών καυσαερίων μεταφέρεται στο νερό του κλειστού κυκλώματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης ενός λέβητα συμπύκνωσης και τα καυσαέρια να εκλύονται ψυχρότερα στην ατμόσφαιρα.

Οι βαθμοί απόδοσης που επιτυγχάνονται με την συμπύκνωση των καυσαερίων, είναι μεγαλύτεροι του 100%, τα καυσαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία 60οC (αντί για 200oC) πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτόν εξαιρετική οικονομία.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ