ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

EXAERISMOS BACKGROUND
ICON ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Είναι πια αυτονόητο ότι η εγκατάσταση ενός σωστά μελετημένου και διαστασιολογημένου συστήματος αερισμού και εξαερισμού αποτελεί μονόδρομο για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης. Η επιλογή του σωστού είδους εξαερισμού απαιτεί εμπειρία και η ΖILLION έχει δώσει τις πιο αποδοτικές λύσεις σε εργασιακούς και οικιακούς χώρους προβληματικού εξαερισμού.

Η εξέλιξη των τεχνολογιών έχει οδηγήσει στη δυνατότητα σύνδεσης των συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης μέσω των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, οδηγώντας σε συστήματα υψηλής απόδοσης και χαμηλού λειτουργικού κόστους, που αποτελούν μια ολοκληρωμένη οικονομική και οικολογική λύση.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ