Η ZILLION συνεισφέρει στην παραγωγή ενέργειας και κατασκευάζει τις δικές της δύο φωτοβολταϊκές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ισχύος 500ΚWp η κάθε μία.

GO BACK

Η ZILLION ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 1MW ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

01 October 2019

Η ZILLION συνεισφέρει στην παραγωγή ενέργειας και κατασκευάζει τις δικες της φωτοβολταϊκές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, ισχύος 500ΚW η κάθε μία, στο Νομό Πέλλας.

NEWS BACKGROUND