ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

AIOLIKA BACKGROUND
ICON ΑΙΟΛΙΚΑ

Οι μικρές οικιακές ανεμογεννήτριες ισχύος μερικών εκατοντάδων Watt βρίσκουν εφαρμογή σε μικρά αυτόνομα υβριδικά συστήματα σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντικό αιολικό δυναμικό. Συνδέονται στο υβριδικό σύστημα μέσω ξεχωριστού ρυθμιστή φόρτισης.

Για την εύρυθμη λειτουργία του αυτόνομου συστήματος, συνιστάται να λειτουργούν πάντα σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά πλαίσια. Η τοποθέτησή των μικρών ανεμογεννητριών μπορεί να φανεί χρήσιμη μόνο σε περιοχές με ικανοποιητική μέση ταχύτητα ανέμου.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ